Bitter Gourd (القرع المر)
Pronunciation of Word Bitter Gourd

How to say Bitter Gourd in Arabic?

Bitter Gourd is called القرع المر in Arabic

Explore more Vegetables like Bitter Gourd or learn more Arabic Vocabulary

Bitter Gourd (القرع المر)

Useful Tools

Blog